top of page

התייעלות אנרגטית - מים

שירות בקרה צמוד לצריכות השקיה עירונית .

ניהול כל תחום ההשקיה העירוני מול קבלנים.

חיסכון של עשרות אחוזים בצריכות מים תוך שיפור ודיוק מתמיד של ההשקיה.

הפעלת מערכות ההשקיה ובקרת תקלות.

בדיקות שטח של כל ראש מערכת איתור תקלות והנחיות לקבלנים.

אכיפת החוזים מול הקבלנים בהיבט הטיפול במערכות ההשקיה.

חיסכון מיידי בעלויות התפעול מחיר נמוך חסר תקדים.

bottom of page