top of page

פיקוח צמוד על קבלני גינון ואחזקה

 

הפיקוח מבוצע על ידי בעלי מקצוע מדופלמים בעלי השכלה רלוונטית כגון גנן, הנדסאי, אגרונום. בעלי ניסיון מקצועי בתחום.

כל מפקח נבחר בקפידה מתוך מאגר כח אדם עצום.

הפיקוח מבוצע בשיטות המחמירות ביותר תוך תיעוד יומיומי של הממצאים בשטח.

ניהול יומני עבודה יומיים שבועיים חודשיים שנתיים.

הנפקת דוח פיקוח יומי מצולם ומפורט עם כל הממצאים בשטח.

ניהול תכנית עבודה חודשית ושנתית.

הגשת סיכום חודשי מקיף עם תיאור אחוזי היקפי ביצוע העבודה ברמה מקצועית ביותר, בצירוף טבלאות מדויקות עם המלצות לקיזוז והטלת קנסות בכופף לכל חוזה ספציפי.

טיפול בפניות התושבים למוקד העירוני. התחייבות לעמידה של 100% בזמני אמנת שירות. כפי שנקבעו בכל רשות.

דיווח יומיומי למנהל מחלקה, הפיקוח בתיאום ובכפוף למזמין השירות.

בניגוד להפעלת מפקח שכיר, חברת דבש מחויבת לנוכחות מפקח קבועה בשטח, ימי חול המועד, ימי שישי, מילואים, חופשה ומחלה. החברה מספקת מפקח מחליף באופן מיידי ולכל זמן שיידרש.

 

החלפת מפקח שאינו מעולה ולא לשביעות רצון המזמין, באופן מיידי. 30 יום הודעה מראש.

 

שירותי הפיקוח שלנו מעלים באופן משמעותי את רמת אחזקת ונראות שטחי הגינון, ואת הדינמיקה האגפית בכלל.  השירות מבוצע באמינות ונאמנות ראשונה במעלה.

המלצות כתובות ממנהלי מחלקות ואגפי גינון ברחבי הארץ.

bottom of page