top of page

פיקוח עליון על קבלני ואחזקה

 

פיקוח עליון הינו מוצר שונה מפיקוח צמוד ואינו בא לפתור את בעיית הניהול היומיומית של העבודה השוטפת ואינו יכול בשום אופן להחליף את הפיקוח הצמוד.

יחד עם זאת, פיקוח עליון הינו ערך מוסף המקנה למזמין השירות פרספקטיבה נוספת למצב שטחי הגינון.

במסגרת שירות זה מגיע אחת לפרק זמן של שבוע ליום עבודה שלם ומבצע סיור מקיף ופרטני בכל שטחי הגינון, סוקר ומתעד אותם, כותב הנחיות לביצוע, תאריכי יעד, המלצות להפחתות וכו"

עלות פיקוח עליון הינה נמוכה באופן משמעותי מפיקוח צמוד ובאה לתת מענה לרשויות בהן שטחי הגינון קטנים יחסית ( עד 100 דונם ).

לבתי מלון, בתי חולים, רשתות קמעוניות, מוסדות השכלה, חברות בנייה, קיבוצים ומושבים, רשתות קהילה ופנאי, מועדוני ספורט מנויים, מרכזי גימלאים ועוד.

או לרשויות גדולות בהן מועסקים מפקחים שכירים שאינם נותנים מענה ברמה המקצועית הגבוהה בכל הנוגע לעריכת דוחות פיקוח מדוייקים, סקירת השטח ותיעוד מצב קיים, אשר משמרים את האינטרס של הרשות המקומית 

שירות הפיקוח ניתן בכל חלקי הארץ וברמה הגבוהה ביותר בארץ, המלצות כתובות וניסיון מוכח בעיריות הגדולות והמוערכות ביותר.

 

 

bottom of page