top of page

פיקוח על עבודות גיזום עצים

- פיקוח עירוני על כלל העצים ברחובות ובגנים.

- פיקוח על קבלן גיזום עצים.

- טיפול בפניות תושבים תחת מסגרת אמנת שירות במתן שירות אדיב ומקצועי.

- טיפול בבקשות כריתה והעתקה מול קק"ל. הגשת בקשות וכו'.

- עריכת לו"ז. תכניות עבודה. אומדנים בדיקת חשבונות.

- הגשת דוחות יומיים, שבועיים + סיכום חודשי המפרט ומתעד לחלוטין את כל העבודות שבוצעו כל   חודש בצירוף אישור חשבון מאושר.

- שירות זה המופעל על ידי חברת ד.ב.ש במספר עיריות חוסך עשרות אלפי שקלים בשנה על      עבודות   גיזום, העתקה וכריתת עצים.

- השירות מבוצע על ידי בעל מקצוע בעל תעודת גוזם מומחה.

- עלויות נמוכות ללא תחרות, יעילות מירבית, אמינות ונאמנות למזמין השירות.

- המלצות כתובות ממנהלי מחלקות גינון ברחבי הארץ.

 

bottom of page