top of page

יעוץ אגרונומי

- לחברת ד.ב.ש יתרון יחסי על כל בעל מקצוע אחר הפועל בתחום כיוון שבחברתנו מועסקים עשרות     הנדסאים ואגרונומים החולקים מדי יום ידע מקצועי מרחבי הארץ. דבר המעשיר את הידע                 והיכולות המצטברות בחברה לפתור ולתת מענה לכל בעיה גננית.

- השירות ניתן בכל הארץ ובכל זמן.

 

- השירות ניתן על ידי בעל מקצוע ספציפי לאותו תחום התמחות.

- השירות מבוטח בביטוח אחריות מקצועית עם כיסוי של מליוני שקלים.

- עלויות ללא תחרות ביעילות מירבית.

 

 

bottom of page