top of page

 פיקוח על השקיה ובקרת צריכות

המצב הקיים ברובן המוחלט של מערכות הגינון העירוניות הוא שעל תקציב הגינון ממונים מספר אנשים אשר תפקידם לפקח על ביצוע העבודות ולמצות את השימוש בכספי ציבור .

לעומת זאת על בקרת השקיה וצריכת מים אשר עלותה לעיתים עולה על ההוצאה של עבודות הגינון. כמעט ואיש אינו מפקח.

 

בבקרות מדגמיות שביצענו במספר ערים בארץ במהלכן בדקנו חשבונות מים שמחלקות גינון היו משלמות שנים באופן אוטומטי. נמצאו חיובים עודפים של מאות אלפי שקלים.

 

שירותינו בתחום זה כוללים בין היתר איש מקצוע מדופלם, אגרונום או הנדסאי בעל השכלה משלימה של תכנון והפילת מערכות השקיה אשר תפקידו לבדוק כל מד מים, כל ראש מערכת, לפקח על אנשי ההשקיה של הקבלנים, להנחות לדרוש לקנוס ולנהל את כל תחום ההשקיה העירוני.

העיריות אשר כבר השכילו לפתח את תחום זה באמצעותנו זכו לחיסכון של מאות אלפי שקלים בשנה, חיסכון עצום ולמשק המים הארצי. שטחי גינון ירוקים ויפים יותר. ושביעות רצון התושבים.

 

bottom of page