top of page
24187.jpg
24190.jpg
24052.jpg
24055.jpg
24005.jpg
24004.jpg
24003.jpg
24015.jpg
24007.jpg
24010.jpg
24009.jpg
24008.jpg
24187.jpg
24151.jpg
24090.jpg
24060.jpg
24006.jpg

סקרים בנושא גינון ציבורי

 

סקר גן מורחב הכולל: 

1.  חלוקת שטחים בגן. 

2.  פוליגונים.

3.  פיענוח תצ"א. 

4.  סקר ממצאי, חוסרים וליקויים.

5.  סקר אומדני נזקים ועלויות ביצוע.

6.  סקר השקיה מורחב ומפורט.

7.  סקר עצים אגרונומי, מיפוי, ותיוג איכותי.

8.  יצירת שכבות GIS ירוקות, עצים, השקיה, גנים      וצמחייה.

9.  סקר עצים מסוכנים + המלצות לטיפול.

10. סקר צמחייה רעילה מסוכנת ועצים במוסדות          חינוך על פי המפרט הנדרש של משרד החינוך.

11. סקר נגישות נכים בשטחי גינון עירוני.

12. סקר מיפוי וניטור מפגעי מזיקים כגון חדקונית        הדקל + סקר דקלים.

13. סקר ריהוט גן . מתקני משחק ומתקני כושר.

14. ניהול מערכות מידע ובסיס נתונים עירוני.

 

סקר לדוגמא

לחץ להגדלה

bottom of page