שירותים

תכנון אדריכלי לשטחי גינון
פיקוח הנדסאי
בניין \ אזרחי
פיקוח על השקיה
ובקרת צריכות
פיקוח על עבודות
פיתוח והקמה
סקרים בנושא
גינון ציבורי
 פיקוח צמוד על
קבלני גינון ואחזקה
פיקוח עליון על
קבלני אחזקה
יעוץ
אגרונומי
פיקוח על עבודות
גיזום עצים
התייעלות אנרגטית
התייעלות אנרגטית

מיקור חוץ
מיקור חוץ

פיקוח אחזקת מוסד"ח
פיקוח אחזקת מוסד"ח

התייעלות אנרגטית
התייעלות אנרגטית

1/9