top of page

פיקוח על עבודות פיתוח והקמה

 

- לחברת ד.ב.ש ניסיון עתיר שנים בפיקוח על פיתוח והקמה של שטחי גינון ציבורי ומוסדי ברחבי         הארץ.

- ליווי פרוייקטים עוד בשלבי התכנון בתיאום עם המתכננים.

- הקפדה על עקרונות מקצועיים כגון הכנת קרקע על פי אמות המידה המחמירים ביותר.

- בחירת צמחייה ועצים במשתלות מורשות עוד לפני הגעתם לשטח.

- מתן פתרונות יצירתיים בשטח וזירוז תהליכי ההקמה.

- שמירה מוחלטת על אינטרס מזמין השירות.

  תיעוד כל תהליכי ההקמה וניהול יומני עבודה החל מפיתוח השטח, בדיקה ואישור קרקעות ,הכנת     וטיוב הקרקע, פרישת מערכות השקיה, בחירת צמחייה ונטיעה. עריכת פרוטוקול מסירה.

 

- הפיקוח מבוצע על ידי הנדסאי נוף ואגרונומים בעלי ניסיון מעשי של שנים.

  עלויות נמוכות ויעילות מירבית אשר חוסכות לעיריות מאות אלפי שקלים בשנה.

 

bottom of page